http://www.ocsprawcy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/513124161062c1.jpglink
http://www.ocsprawcy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/392142943683C2.jpglink
http://www.ocsprawcy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/558152309707C3.jpglink

Samochód zastępczy z OC sprawcy

Znana jest już uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zwrotu kosztów pojazdu zastępczego w ramach świadczenia z OC sprawcy dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Do tej pory większość TU ubezpieczeniowych zwracała koszty najmu pojazdu zastępczego tylko w sytuacjach gdy poszkodowany był w stanie udowodnić poniesie rzeczywistej straty materialnej wynikające z braku własnego pojazdu.

W uchwale z dnia 17 Listopada 2011 roku (sygn. akt III CZP 05/11) czytamy:

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.”

oraz w części uzasadnienia:

„Należy zgodzić się z Rzecznikiem Ubezpieczonych, że korzystanie przez poszkodowanego z własnego pojazdu mechanicznego nie może być odtworzone przez wykorzystanie środków komunikacji publicznej, są to bowiem odmienne sposoby korzystania z rzeczy. Samochód w sposób bardziej wszechstronny i funkcjonalny zaspokaja potrzeby życiowe właściciela. Korzystanie z niego stało się obecnie standardem cywilizacyjnym i taka jego funkcja będzie się umacniać.„

Według powyższego staje się jasne, że utrata możliwości korzystania z własnego pojazdu również jest formą szkody majątkowej, za która należy nam się rekompensata. Jednakże w dalszej części uzasadnienia czytamy również:

„Z zasady proporcjonalności może natomiast wynikać zbędność najmu pojazdu zastępczego, jeżeli właściciel nie używał samochodu albo dysponuje innym samochodem nadającym się do wykorzystania. Używanie samochodu w sposób sporadyczny może z kolei uzasadniać celowość wykorzystania w sposób ekwiwalentny innego środka komunikacji.”

Reasumując, jeżeli wykorzystujemy pojazd do celów prywatnych to w momencie szkody realizowanej z OC sprawcy mamy pełne prawo domagać się od ubezpieczyciela zwrotu kosztów najmu pojazdy zastępczego z zastrzeżeniem, że:

- nie posiadamy innego pojazdu, z którego możemy w tym czasie korzystać

lub

- pojazd nie był przez nas wykorzystywany lub był w sposób sporadyczny

No i na tym etapie nasunąć się mogą kolejne pytania: jak interpretować „użytkowanie sporadyczne” oraz w jaki sposób dowieść, ze pojazd użytkowało się regularnie – czy też od drugiej strony: jak firma ubezpieczeniowa nam to udowodni? W praktyce firmy ubezpieczeniowe będą miały „ciężki orzech do zgryzienia”, a my, zwykli obywatele możemy spodziewać się kolejnej podwyżki składek rekompensującej firmom ubezpieczeniowym wyższe wypłaty odszkodowań z tytułu najmu pojazdu zastępczego dla poszkodowanego.

http://www.porady-ubezpieczeniowe.pl/prawo/samochod-zastepczy-z-oc-sprawcy/

24h pomoc!

Miałeś wypadek?

Zadzwoń: 793 61 61 61,
resztą zajmiemy się my!

Zostaw numer - oddzwonimy

Nazwisko i imię:
Numer:

Zostaw numer - oddzwonimy!

Imię i Nazwisko *
Telefon *

Przeczytaj koniecznie:

Warianty usługi
Nasze samochody Informacje ogólne